Get Adobe Flash player

търси

Случайна снимка

Посетители в сайта

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Статистика

Брой показвания на статиите
105473

Според предания на доброславчани след 1875 г. - само три години преди Освобождението, в селото имало просветна дейност, макар и в нейната най-примитивна форма. За този най-ранен етап от културния живот на Доброславци научаваме от разказа на 90-годишния Лазар Милчев, някогашен ученик в селското килийно училише. На Йосиф Кръстанов дължим голямата заслуга, че записва този разказ преди много години и по-късно го помества в книгата си "Село Доброславци" (Кръстанов, Й. Село Доброславци, С., 2001, с. 18-19). И до днес това е единственият документ, който открехва вратата на училищното дело в селото и дава възможност да се видят условията, при които учат децата.

 Откриването на новото училище в Доброславци през 1888 г. означава край на килийното образование с неговия консервативен, религиозно-догматичен характер. То вече е изиграло своята роля - да бъде единственото живо огнище за поддържане на духовната култура в условията на робството.

Новото училище отваря вратите си за нова, светска грамотност, за нова култура, която отговаря на потребностите на стопанското и общественото развитие, съобразена е с постиженията на буржоазната епоха и може да задоволява нарасналите нужди на жителите. images/allphotoss/cerkva_Panorama3.jpg

В продължение на много години училището в Доброславци постепенно се обособява като истински център за развитието на духовната култура. В това развитие има години на застой и търсене на верния път, но има и периоди на подем u забележителни творчески успехи. Нека си припомним за постиженията на учителя Димитър Веселинов - една ярка и интересна личност, високообразована за своето време. Още през първото десетилетие на XX век той изпреварва съвременниците с оригиналните си и прогресивни разбирания за учебно-възпитателния процес: извежда обучението извън класните стаи, максимално използва нагледния принцип, скъсва с книжния характер на преподаването и го свързва здраво с практиката. В резултат на всичко това неговите ученици знаят и могат да облагородяват овощни дървета, да садят различни сортове лози, лук, зеле, царевица, да сеят ръж и пшеница, да разбират от скотовъдство, бубарство и пчеларство. За Димитър Веселинов трудът има решаващо значение в учебната практика и учениците трябва да го обичат и уважават.

През 40-те години на миналия век един малък учителски колектив постига значителни успехи в учебно-възпитателната си работа, за която дори получава похвална грамота от Софийската областна училищна инспекция. Заедно с местната интелигенция този колектив развива богата театрална дейност, а великолепният хор на учителя Георги Николов изнася концерти не само в Доброславци и съседните села, но и в София. Изпълненията му се радват на заслужени успехи. Трябва да се отбележи, че хорът изиграва огромна роля за естетическото възпитание на доброславчани.

Трайни следи в културния живот на селото оставят мнозина учители, работили през втората половина на XX век. С чувство на уважение и благодарност жителите на Доброславци си спомнят за Велин Гелов - местен учител и общественик, завършил история и педагогика в Софийския университет, за Люба Захариева от Мировяне и Йорданка Стоилова от Доброславци, за Иванка Лазарова, Пенка Попова, Димитър Методиев, Григор Петров, Зора Скобелева, Велика Златева и други.

От 1962 г. селото има нова училищна сграда - красива и просторна, с всички условия за по-добра учебно-възпитателна работа. В нея учителите Стоян Бонев, Иванка Острева, Григор Петров, Румяна Здравкова, Лука Гълъбов и други продължават дотогавашните традиции на училището и търсят по-добри методи и средства за оптимизация на учебно-възпитателния процес.

Доброславско училищеПрез изминалите 100 години доброславското училище е едно неугасващо огнище на просвета и култура. Десетки учители с много любов и чувство за отговорност бавно u търпеливо обучават своите ученици и възпитават у тях най-добрите човешки добродетели. Стотици са онези, които преминават през училището и поемат своя път в живота, намират своето призвание и стават достойни членове на нашето общество.

Важен момент в културния живот на Доброславци е появата през 1921 г. на читалище "Пробуда". Негов основател е Йосиф Кръстанов - по това време учител в селото. Това е вторият духовен център, който обединява усилията на местната интелигенция и учители за повече просвета и образование на населението. В тази дейност училището и читалището вървят заедно, защото целта им е една и съща.

Много са трудностите, които спират или засилват временно развитието на читалището през из¬миналото столетие, но въпреки всичко през последните три десетилетия то постига добри резултати в библиотечната дейност (библиотечният фонд е 10 753 тома) и в областта на художествената самодейност.

Днес читалището разполага с добра материална база. Има две удобни помещения - за читалня и за библиотечния фонд, салон, в който се извършва цялата културно-масова дейност на селото. От две години в читалището навлязоха и съвременните технически средства. Разполага с два компютъра и ксерокс. Всеки посетител може да ползва безплатно услугите на интернет.

Когато проследяваме културното развитие на Доброславци през един толкова дълъг период, заслужава да се спрем и на краеведската дейност, чието начало постави Й. Кръстанов още през 30-те години на миналия век. Тя продължи и през годините, макар и не така интензивно. Добри са резултатите В тази насока през последните години. Ще посоча само някои от тях.

Открихме нови материали и документи за миналото на селото и близките му околности. Археолози документираха съществуването на неолитно селище в местността "Могилка". Събрани бяха всички обнародвани и необнародвани материали за средновековния манастир "Св. 40 мъченици", който се намира в доброславската местност "Лозйето". Проучено беше миналото на първото училище в селото, известно с името "старото училище". Материалът е отпечатан в отделна книга.

Резултатна се оказа и работата по издирване, проучване и съхраняване на местния традиционен фолклор. Малка част от словесното народно богатство на Доброславци влезе в двата отпечатани тома с народни песни, приказки, пословици, гатанки, легенди, битови разкази и анекдоти, баяния, детски фолклор и др. Това са бисери от народната съкровищница, запазили в себе си много красота, народна мъдрост и етични и морални ценности, които никога не бива да забравяме.

Обект на краеведска дейност беше и езиковото богатство на доброславския говор за период от последните сто години. Беше направен опит да се събере и проучи лексиката на говора - думи и фразеологизми - в нейната максимална пълнота. Резултатът беше обнародван през 2000 г. в отделен том. 

Конкретни и интересни случки и събития от миналото на Доброславци и от нашата съвременност намират място в двата тома на летописната книга. Те съдържат 410 малки и по-големи бележки с разнообразно и любопитно съдържание. Това е една своего рода история за миналото и съвременния живот на селото, много по-интересна и близка до душевността на доброславчанина, отколкото учебника по история или друго четиво с научно- историческо съдържание.

Някои проблеми на краезнанието и родознанието бяха разгледани на три срещи на краеведи и родоведи от община Нови Искър и района на Искърското дефиле (2002, 2004,2006 г.). Домакин беше Доброславци.

Освен духовна, хората създават и оставят след себе си и материална култура, която не е по-малко богата и интересна. С една много малка част от оцелялата традиционна материална култура на Доброславци, най-добрата и най-ценната, беше създадена скромна историко-етнографска музейна сбирка. Изложените предмети показват неповторимия художествен усет на народния майстор, който ги е сътворил, неговия усет за композиция и цветови съчетания. В тях той е въплътил всичко, което е вълнувало душата на българина. Сбирката е неоспорим принос за културното развитие на селото и най-вече на младото поколение, което не познава своето минало, традиционния бит и фолклор и все повече се отдалечава от родния край, от родовите си корени, от изконните добродетели на своите деди и прадеди.

Малко са големите обществено значими културни събития през изминалото столетие, които доброславчани отбелязаха с нужното внимание и признателност. Ще остане в паметта на поколенията тържественото честване на 100- годишния юбилей на местното училище през 1986 г. През 1982 г. за пръв път бе отпразнувана 70-годишнината на читалище "Пробуда", а през 1996 г. чествахме неговата 75-годишнина. С подходящи тържества бе отбелязана 60 и 80-годишнината на Лука Гълъбов - учител и читалищен деятел; 60-годииинината на Стоян Бонев - директор на училището; на Стела Георгиева - библиотекарка на читалището.

През последните десет години за пръв път от всекидневието на доброславчани бе организирана среща с писателя Георги Авгарски (1986 г.), а по-късно и с Драган Тенев (1996 г.). Нещо съвсем ново беше и представянето на новоизлезли книги на автора на тази статия "Говорът на с. Доброславци", "Неугасващ светилник", "Лексиката на говора в с. Доброславци" (2000 г.), "Словесното фолклорно богатство на Доброславци" т. I (2003 г.) и т. II (2006 г.).

 С голям интерес бяха посрещнати трите художествени изложби, уредени в салона на читалище¬то през 1996, 1998 и 2002 г. - първите две със съдействието на покойната вече кметица на селото Юлия Иванова. И в трите изложби участваха родени в селото или живеещи в него художници, ученици от доброславското училище.

Днес в условията на световния глобализъм, когато преустройваме радикално нашия духовен живот, за да го направим по-богат и по-смислен, нека си спомним по-често за изминалото столетие. Нека знаем и помним, че сме наследници на будни и родолюбиви българи - знайни и незнайни, които са градили и продължават да изграждат нашата култура. Нека се гордеем и с онова, което са сътворили и са ни оставили.

2006г.    Лука Гълъбов

 

Официален сайт на район Нови Искър

Noviiskar.org

 • Реформаторите срещу ГЕРБ в битката за районен кмет в Нови Искър
  Балотаж между ГЕРБ И Реформаторите ще има за избора на районен кмет на Нови Искър. Избирателите трябва още веднъж да отидат до урните за да посочат своя фаворит. В "Нови Искър" са обработени едва 27,78 % от протоколите и те дават преднина - 26,82 % на к...
 • Кандидати за кмет на Нови Искър
  Кандидати за кмет на район Нови Искър Списък на кандидатите за кмет на район НОВИ ИСКЪР в Столична община,  допуснати до  участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г. .
 • Избори 2015
  На 25 септември стартира официално предизборната кампания за местния вот и националния референдум за електронно гласуване, които ще се проведат точно след месец. Кампанията ще продължи до полунощ на 23 октомври, след което агитацията ще бъде з...
 • Децата имат право на добро училище не само в големите градове
  Валентина Богданова: Децата имат право на добро училище не само в големите градовеДопускането на обучение вкъщи и на автономия в средното образование са крайно опасни, смята бившата депутатка, учител по български език и литератураВалентина ...
 • Нови електронни пътни знаци
  Електронни пътни знаци с възможност за дистанционно изменение ще предоставят актуална информация за пътната обстановка. Знаците ще се променят в зависимост от условията на пътя и ще съобщават за въведените ограничения, алтернативни маршрут...
 • Имаме 400 незаконни сметища
  По данни на екоминистерството у нас има 400 незаконни сметища. Основният процент от тях са с битови отпадъци. Само в Област София разчистените отпадъци са 5 000 тона, съобщи Нова телевизия. Табели, глоби, среднощни проверки - нищо не спира хората да...
 • Трифон Зарезан в село Доброславци
  На 14 февруари, денят на Свети Валентин в село Доброславци се отпразнува един от най-почитаните български празници, този на винаря и лозаря. Свети Трифон се счита за пазач на лозята и празникът е в негова чест. На този ден празнуват не само лозар...
 • Алпинистa Георги Манолов от Нови Искър спечели 10 004 лв. от Еврошанс.
  Късметлията Георги Манолов разказва за себе си, че играе Еврошанс от доста време. „Ако трябва да бъда точен, играя от самото начало. Харесвам играта и съм щастлив, защото това не е първата ми печалба. За последно преди коледните празници спечел...
 • НСО с имоти от 500 дка в район Нови Искър
  Националната служба за охрана (НСО) се уреди с три терена на територията на р-н Нови Искър с площ от над 500 дка. Вчера кабинетът прехвърли безвъзмездно на гардовете на властта общо 511 857 квадратни метра военни имоти, които армейското министерств...
 • ДАРИ КРЪВ! Включи се във втората кампания на район „Нови Искър” и НЦТХ за безвъзмездно даряване на кръв - 5 февруари 2014
  ДАРИ КРЪВ! Включи се във втората кампания на район „Нови Искър” и НЦТХ за безвъзмездно даряване на кръв На 05 февруари 2014 г. от 09.30 до 13.30 часа, район „Нови Искър” и НЦТХ организират кампания за доброволно даряване на кръв. Всеки, който желае да ...

Криминални новини

 • Валежите продължават и утре, температурите падат още
  През следващото денонощие валежите ще продължат. Значителни ще са в централните и източните райони от страната, докато в западните временно ще отслабнат. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, в източните райони - от изток, постепенно през деня ще се ориентира от североизток и ще се усилва. Температурите ще се понижат още и в повечето райони
 • Григор запази осмата позиция в света, скоро ще задмине Джокович
  Григор Димитров запазва осмата си позиция в световната ранглиста на ATP и през новата седмица. Българинът, който вчера игра финал на турнира в Стокхолм, но загуби от Хуан Мартин дел Потро, има в актива си 3650 точка. Той е само на 115 точки от седмия в класирането Новак Джокович. Сърбинът обаче обяви,
 • Шиндзо Абе: Ще се боря срещу военната заплаха от КНДР
  След решаващата си победа на вчерашните парламентарни избори, японският премиер Шиндзо Абе обеща да се бори с, по думите му, двете национални кризи на Япония: военната заплаха от Северна Корея и застаряващото и намаляващо население, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Абе заяви на пресконференция,
 • Мъжете се впускат във вихъра на "танца на татенцето" на 37 години
  Възрастта, на която мъжете започват да демонстрират "танца на татенцето", е 37 години, пише в. "Дейли стар", позовавайки се на резултатите от британско проучване. Допитването, осъществено от УанПол и обхванало 2000 души, показва, че на тази възраст задръжките на мъжете падат и те се впускат в невъобразими танци, вярвайки същевременно,
 • Одитът на медийните агенции е с огромен потенциал за пестене на пари
  Осигурява и прозрачност - чрез него клиентът разбира за какво плаща и как това се случва Разумно ли се харчат парите за реклама? Как една компания разбира има ли полза от инвестициите ѝ, които прави, за да представя продукта си публично? На тези въпроси отговаря одитът на медийните агенции, който у нас се прави от шведската компания “Медиа пат”.

24 часа новини!!